We are a leading Company in polyurethane thermoadhesive applications mainly targeting the apparel industry in the fashion, sportswear and footwear sectors. We offer innovative, high quality and fully integrated solutions through the supply of tapes and machines for heat sealing our films.  Our Company, founded in Italy in 1979, has been able over the years to consolidate a global presence, and to date we are present in the markets: European with Framis Italia, our historical production, R&D and sales site; Asian with Framis Italia Hong Kong office, created in 2008; and American with Framis Italia USA office, created in 2016 to consolidate our international presence.

Due to the opening of new markets, the constant development of new technologies and the growth of our reality we are now looking for a dynamic, precise, reliable and result-oriented person who can independently manage administrative activities. We are looking for:


Lamination/ Rolling / Cutting operator responsibilities:

 • Set up and monitor the machine process to assure quality product
 • Ensure productivity goals are met for department/machine by monitoring run speeds, set up times and coordination of support departments
 • Troubleshoot and correct problems
 • Communication orally and/or in writing to other departments for resolution of mechanical problems, reporting defective material, coordination of job preparations.
 • Accurate and timely production reporting
 • Comply with all safety rules

Minimum Requirements: Previous lamination experience is preferred

Framis Italia tuyển dụng

Trách nhiệm của người vận hành Cán/Cán/Cắt:

 

 • Thiết lập và giám sát quy trình của máy để đảm bảo chất lượng sản phẩm
 • Đảm bảo đạt được các mục tiêu về năng suất cho bộ phận/máy bằng cách theo dõi tốc độ chạy, thời gian thiết lập và sự phối hợp của các bộ phận hỗ trợ
 • Khắc phục sự cố và khắc phục sự cố
 • Thông báo bằng miệng và/hoặc bằng văn bản cho các bộ phận khác để giải quyết các sự cố máy móc, báo cáo vật liệu bị lỗi, phối hợp chuẩn bị công việc.
 • Báo cáo sản xuất chính xác và kịp thời
 • Tuân thủ tất cả các quy tắc an toàn

Yêu cầu tối thiểu: Ưu tiên có kinh nghiệm cán màng

Working time from 8:00AM to 17:00AM (Weekdays & Saturdays). Lunch time 12:00PM to 13:00PM

 • 2 Saturdays and 4 Sundays off
 • Daily meal allowance & Overtime meal allowance provided.
 • Enjoy annual leave, participate in social insurance according to labor law.
 • Salary $700-900 per month
 • Candidate preferred location in Nhon Trach

Work location: Nguyen Ai Quoc street, Nhon Trach Industrial Zone 3 – phase2, Hiep Phuoc Town, Nhon Trach District, Dong Nai province

Có nhiệm vụ báo cáo trực tiếp cho quản lý sản xuất

– Đọc và hiểu bản vẽ gia công chi tiết

– Biết sử dụng các dụng cụ gá đặt và dụng cụ kiểm tra chi tiết gia công.

– Vận hành các máy gia công cơ khí CNC ( máy cắt…)

– Thay đổi căn chỉnh công đoạn các mã hàng

– Lập trình gia công

– Kiểm soát chất lượng hàng,xử lí sự cố khi có lỗi phát sinh trong các công đoạn

– Các công việc liên quan đến cơ khí kỹ thuật.

*** Quyền lợi

– Thời gian làm việc từ 8:00AM đến 17:00AM

–  4 Chủ nhật và 2 ngày nghỉ thứ 7

– Phụ cấp tiền ăn hằng ngày và tiền ăn tăng ca

– Được hưởng phép hàng năm, tham gia BHXH theo luật lao động quy định.

Địa điểm làm việc: Đường Nguyễn Ái Quốc, KCN Nhơn Trạch 3 – giai đoạn 2, Thị trấn Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

Liên hệ:

Email: bhavnakhurana@framis.it
Tel: 0788623244

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *