Framis Italia tuyển dụng thợ in màn hình

We are a leading Company in polyurethane thermoadhesive applications mainly targeting the apparel industry in the fashion, sportswear and footwear sectors. We offer innovative, high quality and fully integrated solutions through the supply of tapes and machines for heat sealing our films.  Our Company, founded in Italy in 1979, has been able over the years to consolidate a global presence, and to date we are present in the markets: European with Framis Italia, our historical production, R&D and sales site; Asian with Framis Italia Hong Kong office, created in 2008; and American with Framis Italia USA office, created in 2016 to consolidate our international presence.

Due to the opening of new markets, the constant development of new technologies and the growth of our reality we are now looking for a dynamic, precise, reliable and result-oriented person who can independently manage administrative activities. We are looking for:

Screen Printing Technician

We are looking to hire a talented screen printer with an eye for detail to oversee our company’s screen printing process. As a lead screen printer, you will be responsible for creating the printing design pattern, mixing the correct ink colors, loading the screen onto the printer, producing the final printed articles, and cleaning the machine after each batch. You may also be required to dry and fold the final printed articles before they are packaged and sent to the customer.

To ensure success as a screen printer, you should exhibit advanced artistic skills, be able to stand for long hours, be comfortable with manual labor, and have excellent hand-eye coordination. Ultimately, a top-level screen printer can create beautifully designed articles that fully meet the customer’s specifications.

Chúng tôi đang tìm cách thuê một thợ in màn hình tài năng có con mắt quan sát chi tiết để giám sát quy trình in màn hình của công ty chúng tôi. Là một thợ in màn hình chì, bạn sẽ chịu trách nhiệm tạo mẫu thiết kế in, trộn các màu mực chính xác, tải màn hình lên máy in, sản xuất các sản phẩm in cuối cùng và vệ sinh máy sau mỗi đợt in. Bạn cũng có thể được yêu cầu làm khô và gấp các bài báo đã in lần cuối trước khi chúng được đóng gói và gửi cho khách hàng.

Để đảm bảo thành công với tư cách là một thợ in màn hình, bạn nên thể hiện các kỹ năng nghệ thuật tiên tiến, có thể đứng trong nhiều giờ, thoải mái với lao động chân tay và phối hợp tay-mắt xuất sắc. Cuối cùng, một máy in màn hình cấp cao nhất có thể tạo ra các sản phẩm được thiết kế đẹp mắt, đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật của khách hàng.

Screen Printer Responsibilities:

 • Receiving work order jobs for screen printing.
 • Examining work orders to determine estimated printing times, ink, and material quantities.
 • Designing screen patterns according to customer specifications.
 • Selecting screen size, degreasing agents, and emulsion coatings.
 • Loading screens into the printer.
 • Installing and repositioning screen printing plates and pressure roles.
 • Calibrating printer before the batch is printed.
 • Running prints and performing quality checks throughout the printing process.
 • Troubleshooting problems as they arise.
 • Drying, folding, and packing completed articles after the run.
 • Nhận đặt hàng gia công in lụa.
 • Kiểm tra các lệnh sản xuất để xác định thời gian in, mực và số lượng vật liệu ước tính.
 • Thiết kế các mẫu màn theo yêu cầu của khách hàng.
 • Lựa chọn kích thước màn hình, chất tẩy nhờn và lớp phủ nhũ tương.
 • Đang tải màn hình vào máy in.
 • Lắp đặt và định vị lại các tấm in lụa và role áp suất.
 • Cân chỉnh máy in trước khi in lô hàng.
 • Chạy bản in và thực hiện kiểm tra chất lượng trong suốt quá trình in.
 • Xử lý sự cố khi phát sinh.
 • Sấy, gấp, đóng gói đồ hoàn thiện sau khi chạy.

Screen Printer Requirements:

 • High school diploma.
 • Previous work experience as a screen printer.
 • Excellent hand-eye coordination.
 • High level of creative and artistic skills.
 • Ability to stand for long periods.
 • Ability to work with ink and chemicals every day.
 • Ability to manually operate large machinery.
 • Ability to work alone for long shifts.

Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.

 • Kinh nghiệm làm việc trước đây như một máy in màn hình.
 • Phối hợp tay-mắt xuất sắc.
 • Trình độ sáng tạo và kỹ năng nghệ thuật cao.
 • Khả năng đứng lâu.
 • Khả năng làm việc với mực và hóa chất hàng ngày.
 • Có khả năng tự vận hành máy móc lớn.
 • Khả năng làm việc độc lập ca dài.

**Working time from 8:00AM to 17:00AM (Weekdays & Saturdays). Lunch time 12:00PM to 13:00PM

 • 2 Saturdays and 4 Sundays off
 • Daily meal allowance & Overtime meal allowance provided.
 • Enjoy annual leave, participate in social insurance according to labor law.
 • Salary $700-900 per month
 • Candidate preferred location in Nhon Trach

Work location: Nguyen Ai Quoc street, Nhon Trach Industrial Zone 3 – phase2, Hiep Phuoc Town, Nhon Trach District, Dong Nai province

Có nhiệm vụ báo cáo trực tiếp cho quản lý sản xuất

– Đọc và hiểu bản vẽ gia công chi tiết

– Biết sử dụng các dụng cụ gá đặt và dụng cụ kiểm tra chi tiết gia công.

– Vận hành các máy gia công cơ khí CNC ( máy cắt…)

– Thay đổi căn chỉnh công đoạn các mã hàng

– Lập trình gia công

– Kiểm soát chất lượng hàng,xử lí sự cố khi có lỗi phát sinh trong các công đoạn

– Các công việc liên quan đến cơ khí kỹ thuật.

*** Quyền lợi

– Thời gian làm việc từ 8:00AM đến 17:00AM

–  4 Chủ nhật và 2 ngày nghỉ thứ 7

– Phụ cấp tiền ăn hằng ngày và tiền ăn tăng ca

– Được hưởng phép hàng năm, tham gia BHXH theo luật lao động quy định.

Địa điểm làm việc: Đường Nguyễn Ái Quốc, KCN Nhơn Trạch 3 – giai đoạn 2, Thị trấn Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

Liên hệ:

Email: bhavnakhurana@framis.it
Tel: 0788623244

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *