Marusan Việt Nam chuyên sản xuất link kiện đúc nhôm bằng khuôn cát tự cứng.

Công ty Marusan

SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY MARUSAN

  • Marusan Việt Nam được thành lập vào năm 2015 với vốn đầu tư lên đến 35 triệu yên.
  • Chuyên sản xuất linh kiện đúc nhôm bằng khuôn cát tự cứng.
  • Các sản phẩm của công ty chủ yếu là linh kiện xe hơi, linh kiện máy móc công nghiệp, linh kiện đường sắt.
  • Marusan Kigata Seisakuju đã đạt được chứng nhận ISO9001 vào tháng 11 năm 2014

QUY TRÌNH VẬN HÀNH NHÀ MÁY MARUSAN TẠI VIỆT NAM

Khuôn gỗ

Sử dụng khuôn gỗ đã được thử nghiệm và xác nhận tại nhà máy Nhật Bản. Trước khi xuất khuôn gỗ đúc nhôm hoàn chỉnh sang nhà máy Việt Nam. Marusan tiến hành đúc thử nghiệm và xác minh tại nhà máy ở Nhật Bản để đảm bảo sản xuất với tiêu chuẩn chất lượng tương tự như ở Nhật Bản.

Sản xuất

Cơ sở vật chất tại nhà máy Việt Nam cũng giống như tại nhà máy Nhật Bản, vì vậy các sản phẩm có thể được sản xuất tại nhà máy Nhật Bản cũng có thể được sản xuất tại nhà máy Việt Nam. Ngoài ra, các vật liệu có thể xử lý giống như ở nhà máy Nhật Bản nên có thể chế tạo nguyên mẫu tại Nhật Bản và sản xuất hàng loạt tại nhà máy Việt Nam.

Kiểm tra

Sau khi đến nhà máy Nhật Bản, Marusan sẽ thực hiện kiểm tra sản phẩm đã hoàn thiện theo hướng dẫn chưa và có hư hỏng gì trong quá trình vận chuyển hay không trước khi gửi cho khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *