Framis Italia tuyển dụng Nhân viên kho và vận chuyển:

Warehouse & Shipping operator :

(Nhân viên kho và vận chuyển)

Job profile (Hồ sơ việc làm): 

– Responsible for reporting directly to Production Manager. Directly responsible for operating and controlling all activities of the Materials Department to ensure the timely and sufficient supply of raw materials to meet the production schedule.

– Manage and preserve materials and goods according to the company’s regulations.

– Planning the allocation of materials according to the production plan.

– Determine inventory levels and enter books / SAM (Framis ERP software).

– Assign work to personnel, manage work quality and train personnel of the assigned department to ensure that each employee completes the task.

– Make daily, weekly and monthly related reports.

– Other tasks as assigned by the Production Manager.

**Working time from 8:00AM to 17:00AM (Weekdays & Saturdays). Lunch time 12:00PM to 13:00PM

– 2 Saturdays and 4 Sundays off

– Daily meal allowance & Overtime meal allowance provided.

– Enjoy annual leave, participate in social insurance according to labor law.

– Salary Net VND 10,000,000 (negotiable based on experience of candidate).

– Working location in Dong Nai (on-site)

 

2+ years of experience in the field of Material Management.

– Able to communicate well in English and make reports in English

– Ability to assign work, check and monitor implementation

– Proficient in Word, Excel, SAP (Framis ERP)

– Team work, good coordination with colleagues

– Working independently, under high pressure at work.

– Build, maintain and develop relationships.

– Có nhiệm vụ báo cáo trực tiếp cho Giám đốc.
– Chịu trách nhiệm trực tiếp việc điều hành và kiểm soát toàn bộ hoạt động của phòng Vật tư nhằm đảm bảo cung ứng đủ và kịp thời vật tư nguyên liệu đáp ứng tiến độ sản xuất.

– Quản lý, bảo quản vật tư, hàng hóa theo các quy định của công ty;

– Lập kế hoạch cấp phát vật tư theo kế hoạch sản xuất;
–  Xác định mức tồn và nhập sổ sách/phần mềm ERP, SAP.
–  Phối hợp các phòng ban tổ chức kiểm kê định kỳ hàng tồn kho. Tìm nguyên nhân và giải pháp khắc phục trong trường hợp có sự chênh lệch số liệu.

–  Phân công công việc cho các nhân sự, quản lý chất lượng công việc và đào tào nhân sự của bộ phận được giao phụ trách để đảm bảo mỗi nhân sự đều hoàn thành nhiệm vụ;

– Làm báo cáo liên quan hàng ngày, báo cáo tuần, tháng.
– Các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.

*** Quyền lợi
– Thời gian làm việc từ 8:00AM đến 17:00AM
– 4 Chủ nhật
– Có các bữa ăn miễn phí
– Được hưởng phép hàng năm, tham gia BHXH theo luật lao động quy định

Job Requirements

 

Địa điểm làm việc: Đường Nguyễn Ái Quốc, KCN Nhơn Trạch 3 – giai đoạn 2, Thị trấn Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

Tuyển dụng Nhơn Trạch, Việc làm khu công nghiệp Nhơn Trạch, tuyển dụng Nhân viên kho và vận chuyển, Warehouse & Shipping operator.

 

Nộp hồ sơ xin vui lòng liên hệ :

Email: bhavnakhurana@framis.it
Tel: 0788623244

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *