KHU NHÀ XƯỞNG ĐỘC LẬP XÂY THEO YÊU CẦU KHÁCH HÀNG

KHU NHÀ XƯỞNG ĐỘC LẬP XÂY THEO YÊU CẦU KHÁCH HÀNG
Ngày đăng: 01/01/1970 08:00 AM

Công ty JSC cung cấp dịch vụ xây dựng nhà xưởng theo thiết kế của Khách hàng với diện tích khoảng 10.000 m2 nhà xưởng.