Khách hàng & đối tác

Khách hàng & đối tác
JSC VÀ NHỰA DUY TÂN KÝ KẾT HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC

18/03/2021

JSC VÀ NHỰA DUY TÂN KÝ KẾT HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC

Ngày 12/03/2021 vừa qua, lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với mục tiêu liên kết phát triển kinh doanh trong năm 2021 giữa Công ty Cổ phần Phát Triển Doanh Nghiệp Vừa và Nhỏ Nhật Bản (JSC) và Công ty nhựa Duy Tân đã được diễn ra tại trụ sở JSC. Thông qua lễ ký kết, JSC sẽ trở thành đại diện phân phối chiến lược các sản phẩm nhựa Duy Tân đến các đối tác khách hàng của JSC khắp cả trong và ngoài nước. Lễ ký kết là một trong những bước tiến quan trọng giúp mở ra nhiều cơ hội hợp tác kinh doanh giữa hai công ty.