Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và với mục tiêu tăng cường các biện pháp phòng chống dịch tại khu vực nhà xưởng, công ty JSC kêu gọi các đối tác, khách hàng và CBCNV đang làm việc trong khu nhà xưởng cần thực hiện kiểm tra thân nhiệt và khai báo y tế đầy đủ.

Đối với khách vãng lai, công ty JSC đề nghị quý khách hàng hãy tải ứng dụng NCOVI và thực hiện khai báo y tế bằng quét mã QR theo bảng hướng dẫn. Đây là bước bắt buộc trước khi được cấp quyền ra vào khu nhà xưởng JSC. Đối với những khách hàng không sử dụng điện thoại thông minh, quý khách cần khai báo y tế trên giấy theo mẫu quy định của công ty JSC.

Khai báo y tế điện tử vừa dễ dàng, nhanh chóng, chỉ mất 10 giây thực hiện và sử dụng vô cùng tiện lợi khi khách hàng thường xuyên đi đến nhiều địa điểm có yêu cầu khai báo y tế; vì vậy chúng tôi kêu gọi quý khách nên thực hiện khai báo y tế bằng QR-Code.

Trong trường hợp, khách vãng lai từ chối khai báo y tế thông qua QR-Code hoặc mẫu trên giấy, quý khách sẽ không được cấp quyền ra vào khu vực nhà xưởng.

“Hãy giữ an toàn cho Bạn và Chúng ta trước đại dịch Covid-19”

Bảng hướng dẫn khai báo y tế bằng QR-Code trên ứng dụng NCOVI:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *