Công ty DSIPK Vina tuyển dụng các vị trí sau tại KCN Bàu Xéo, Trảng Bom:

  • Thông dịch viên tiếng Trung
  • Nhân viên sản xuất (quản lý nguyên vật liệu)
  • Nhân viên sản xuất (quản lý thành phẩm)
  • Kế toán trưởng
  • Nhân viên quản lý chất lượng
  • Công nhân kiểm soát chất lượng
  • Tài xế đưa rước chuyên gia
  • Công nhân sản xuất

Công ty DSIPK Vina tuyển dụng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *