( 19-01-2016 - 12:07 PM )

Ngày 18 tháng 03 năm 2016 (Thứ 6) Công ty TNHH Mosnic Việt Nam chính thức đi vào hoạt động tại Khu nhà xưởng JSC thuộc Khu công nghiệp Nhơn Trạch III - Giai đoạn 2, xã Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.

 

 

Để được chăm sóc trực tuyến vui lòng gọi qua số (+84) 901 559 539 / (+84) 913 945 068 - Gặp Mr. Bình