( 14-08-2017 - 06:13 PM )

Công ty cổ phần phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ Nhật Bản (Japanese SMEs Development JS Company-Tên viết tắt JSC) là doanh nghiệp chuyên kinh doanh nhà xưởng cho thuê hướng đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ Nhật Bản tại 

Công ty cổ phần phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ Nhật Bản (Japanese SMEs Development JS Company-Tên viết tắt JSC) là doanh nghiệp chuyên kinh doanh nhà xưởng cho thuê hướng đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ Nhật Bản tại 

Để được chăm sóc trực tuyến vui lòng gọi qua số (+84) 901 559 539 / (+84) 913 945 068 - Gặp Mr. Bình