( 14-08-2017 - 05:36 PM )

JSC là nhà xưởng cho thuê đầu tiên nhận được vốn vay ODA Nhật Bản tại Việt Nam

JSC là nhà xưởng cho thuê đầu tiên nhận được vốn vay ODA Nhật Bản tại Việt Nam

Để được chăm sóc trực tuyến vui lòng gọi qua số (+84) 901 559 539 / (+84) 913 945 068 - Gặp Mr. Bình