( 14-08-2017 - 05:33 PM )

  “ Thi đua lập thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chào mừng kỷ niệm 28 năm thành lập Tổng công ty Tín Nghĩa (7/9/1989 – 7/9/2017)”

“ Thi đua lập thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chào mừng kỷ niệm 28 năm thành lập Tổng công ty Tín Nghĩa (7/9/1989 – 7/9/2017)”

Để được chăm sóc trực tuyến vui lòng gọi qua số (+84) 901 559 539 / (+84) 913 945 068 - Gặp Mr. Bình