captcha
refresh

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NHẬT BẢN


ĐC: Khu công nghiệp Nhơn Trạch III – Giai đoạn 2, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
T.+84(0)61 356 6012     F. +84(0)61 356 6015     W. www.jsc-vietnam.com

 
 
LIÊN HỆ CÁC BỘ PHẬN CÔNG TY
 
- BỘ PHẬN KINH DOANH: Tel.+84(0)61 356 6012/ 0901559539 / 0913 945 068 (Gặp Mr.Bình)  - Email: thaibinh@jsc-vietnam.com
 
- BỘ PHẬN KẾ TOÁN:  Tel.+84(0)61 356 6012 (Gặp Ms. Tuyết)  - Email: anhtuyet@jsc-vietnam.com
 
- BỘ PHẬN KỸ THUẬT:  Tel.+84(0)61 356 6012 (Gặp Mr. Thái)  - Email: xuanthai@jsc-vietnam.com
 
 
 

Để được chăm sóc trực tuyến vui lòng gọi qua số (+84) 901 559 539 / (+84) 913 945 068 - Gặp Mr. Bình