( 01-03-2016 - 04:18 PM )

Chúc mừng Công ty TNHH Mosnic Việt Nam đã làm lễ Khánh thành nhà máy tại Khu nhà xưởng của JSC ngày 18 tháng 03 năm 2016.

Để được chăm sóc trực tuyến vui lòng gọi qua số (+84) 901 559 539 / (+84) 913 945 068 - Gặp Mr. Bình