( 01-03-2016 - 04:18 PM )

Hiện nay, JSC đã có 27 khách hàng hiện đang thuê xưởng để sản xuất và hoạt động kinh doanh.

Để được chăm sóc trực tuyến vui lòng gọi qua số (+84) 901 559 539 / (+84) 913 945 068 - Gặp Mr. Bình