( 03-05-2017 - 01:39 PM )

Chúc mừng Công ty TNHH FUKUDA GLOVE VIET NAM đã tổ chức thành công Lễ Khánh thành nhà máy tại Khu nhà xưởng của JSC ngày 11/04/2017.

Để được chăm sóc trực tuyến vui lòng gọi qua số (+84) 901 559 539 / (+84) 913 945 068 - Gặp Mr. Bình