Công ty TNHH FUKUDA GLOVE VIET NAM ngày 11/04/2017

Chúc mừng Công ty TNHH FUKUDA GLOVE VIET NAM đã tổ chức thành công Lễ Khánh thành nhà máy tại Khu nhà xưởng của JSC ngày 11/04/2017.

Công ty TNHH Mosnic Việt Nam

Chúc mừng Công ty TNHH Mosnic Việt Nam đã làm lễ Khánh thành nhà máy tại Khu nhà xưởng của JSC ngày 18 tháng 03 năm 2016.

Khách hàng hiện nay của JSC

Hiện nay, JSC đã có 27 khách hàng hiện đang thuê xưởng để sản xuất và hoạt động kinh doanh.

Để được chăm sóc trực tuyến vui lòng gọi qua số (+84) 901 559 539 / (+84) 913 945 068 - Gặp Mr. Bình